პარტნიორები

logo-socomec

An independent manufacturer

The benefit of a specialist

Founded in 1922, Socomec is an industrial group with a workforce of 3100 people. Our core business – the availability, control and safety of low voltage electrical networks with increased focus on our customers’ power performance.

The culture of independence

The Socomec Group’s independence ensures control over its own decision making, respecting the values advocated by its own family shareholders and shared by its employees. With around 30 subsidiaries located on all five continents, Socomec pursues international development by targeting industrial and service applications where the quality of its expertise makes all the difference. 

 

fogo-logo

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

abb-logo

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."